Studio Poligrafii Komputerowej „SQL” s.c.

10-684 Olsztyn
ul. Wañkowicza 24

tel./fax +4889 542 03 39. +4889 542 87 66

e-mail: studio@sql.com.pl